Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 802/SXD-QLHĐXD năm 2014 sử dụng gạch tuynel đối với công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 802/SXD-QLHĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Văn Quyết
Ngày ban hành: 02/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 802 /SXD-QLHĐXD
V/v sử dụng gạch tuynel đối với các công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn tỉnh QB.

Quảng Bình, ngày 02 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- UBND các xã trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện Công văn số 1180/VPUBND-XDCB ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh về việc sử dụng vật liệu gạch xây; căn cứ hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc Chương trình MTQG về xây dựng NTM tỉnh Quảng Bình (thiết kế mẫu NTM) đã ban hành theo Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Xây dựng hướng dẫn như sau:

Theo quy định hồ sơ thiết kế mẫu NTM được thiết kế với vật liệu gạch xây không nung để đảm bảo sử dụng mẫu lâu dài, phù hợp với các quy định của Nhà nước. Tuy nhiên việc sản xuất gạch xây không nung trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu, vì vậy trước mắt cho phép Chủ đầu tư các công trình sử dụng thiết kế mẫu NTM được chuyển đổi, áp dụng đơn giá gạch xây tuynel tại thời điểm lập dự toán với định mức, đơn giá nhân công không thay đổi cho đến khi trên thị trường đáp ứng được nhu cầu gạch xây không nung.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ các văn bản của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của Sở Xây dựng để thực hiện việc chuyển đổi vật liệu gạch xây./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/cáo);
- VP điều phối CTMTQGXDNTM tỉnh (để biết);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã;
- Website Sở.
- Lưu VT, QLHĐXD.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Quyết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 802/SXD-QLHĐXD năm 2014 sử dụng gạch tuynel đối với công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.400

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40