Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7960/VPCP-CN năm 2017 về hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển than cho trung tâm nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7960/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 31/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7960/VPCP-CN
V/v hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển than cho các trung tâm nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 5933/BCT-TCNL ngày 04 tháng 7 năm 2017), đồng thời căn cứ ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, đại diện Lãnh đạo Tổng cục Năng lượng, Cục Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam và Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển tại cuộc họp ngày 21 tháng 7 năm 2017 tại Trụ sở Chính phủ về việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển than cho các trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất các phương án cảng trung chuyển than để phục vụ yêu cầu cấp bách về than cho hoạt động của các nhà máy nhiệt điện khu vực phía Nam; đồng thời, xây dựng các phương án đầu tư phù hợp do các doanh nghiệp đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;
- Tổng cục Năng lượng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam;
- Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng-kỹ thuật biển;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, KGVX, NC, TH;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7960/VPCP-CN năm 2017 về hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển than cho trung tâm nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


467

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219