Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 794/TTg-CN 2021 chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 794/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 08/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 794/TTg-CN
V/v chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Về đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (Công văn số 1319/UBND-KTN ngày 06 tháng 4 năm 2021) và ý kiến của Bộ Xây dựng (Công văn số 1898/BXD-QHKT ngày 26/5/2021) báo cáo về việc chấp thuận chủ trương Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2040, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và kiến nghị của Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2040, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ:

- Rà soát, đánh giá cụ thể quá trình triển khai thực hiện theo Quy hoạch chung thành phố Việt Trì đã được phê duyệt làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch;

- Tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đến năm 2040 theo quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, NN, KGVX, NC, QHĐP, PL;
- Lưu: VT,CN (2b). Tuấn.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 794/TTg-CN ngày 08/06/2021 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.369

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!