Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 79/XD-CĐ thực hiện Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp do Cục Quản lý xây dựng công trình ban hành

Số hiệu: 79/XD-CĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý xây dựng công trình Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 19/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 79/XD-CĐ
V/v thực hiện Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Chủ đầu tư các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 về quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp. Cục Quản lý xây dựng công trình đề nghị các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án lưu ý một số nội dung như sau:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2010. Kể từ thời điểm này khi phát hành hồ sơ mời thầu xây lắp phải thực hiện theo quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Trong thời điểm từ nay đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2010 khi phát hành hồ sơ mời thầu xây lắp thì thực hiện theo quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp được ban hành kèm theo Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cục Quản lý xây dựng công trình xin thông báo Chủ đầu tư biết, tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án kịp thời có báo cáo (bằng văn bản) về Cục Quản lý xây dựng công trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Cục, Vụ liên quan;
- Lưu: VT, XD.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 79/XD-CĐ thực hiện Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp do Cục Quản lý xây dựng công trình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.390
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162