Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 79/BXD-KHTC về việc đề nghị báo cáo và lập danh mục chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 79/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Đức Hưng
Ngày ban hành: 23/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 79/BXD-KHTC
V/v: Đề nghị báo cáo và lập danh mục chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng;
- Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1235/BKH-QLĐT ngày 27/02/2009 về việc hướng dẫn lập danh mục dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN. Bộ Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp trực thuộc Bộ, báo cáo tình hình và lập danh mục theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1235/BKH-QLĐT .

Đề nghị các đơn vị sớm triển khai thực hiện báo cáo gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 15/5/2009, để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Bùi Đức Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 79/BXD-KHTC về việc đề nghị báo cáo và lập danh mục chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.084
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251