Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7879/VPCP-KGVX năm 2012 về thực hiện Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7879/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 05/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7879/VPCP-KGVX
V/v thực hiện Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 459/BC-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2012 về việc thực hiện Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn vốn để sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp nốt 50 tỷ đồng cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương theo quy định nhằm giải quyết thanh toán dứt điểm kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng khu đất xây dựng Trường Đại học Việt Đức.

Bộ Tài chính chỉ đạo xây dựng, ban hành các quy định, hướng dẫn về việc mua sắm, miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị, học liệu phục vụ đào tạo; về thuế thu nhập cá nhân của cán bộ quản lý, giảng viên người nước ngoài làm việc tại Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
các Vụ: KTTH, PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3). QT 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7879/VPCP-KGVX năm 2012 về thực hiện Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.984

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159