Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 777/SXD-KTQHĐT năm 2014 triển khai Quyết định 20/2014/QĐ-UBND về cấp giấy phép xây dựng, giấy phép quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 777/SXD-KTQHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Trịnh Văn Sang
Ngày ban hành: 09/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 777/SXD-KTQHĐT
V/v triển khai Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND, ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh Quy định về cấp giấy phép xây dựng, giấy phép quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng theo GPXD trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Gia Lai, ngày 09 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Pleiku.

Ngày 08/9/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng, giấy phép quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sở Xây dựng hướng dẫn triển khai một số nội dung của Quyết định 20/2014/QĐ-UBND như sau:

1. Về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của UBND cấp huyện:

Các công trình còn lại quy định tại Khoản 3, Điều 5, Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND bao gồm các công trình không phân biệt nguồn vốn và chủ đầu tư với quy mô từ cấp III trở xuống, các công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và các công trình khác không thuộc quy định tại Điều 4, Điều 6, Điều 7, Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố lưu ý một số nội dung sau:

a. Khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, ngoài các yêu cầu quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ, Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng, Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai, còn phải xem xét sự phù hợp của bản vẽ thiết kế công trình với Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng đảm bảo đáp ứng yêu cầu về an toàn và công năng sử dụng cho công trình.

Việc đầu tư xây dựng sai công năng (Đặc biệt là trường hợp xin phép xây dựng nhà ở nhưng sử dụng cho chức năng kinh doanh, tập trung đông người) dẫn đến tình trạng không an toàn trong quá trình sử dụng, gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật đô thị, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, ảnh hưởng đến mỹ quan, an ninh, trật tự và sinh hoạt của dân cư trong khu vực.

b. Kiểm tra và quản lý chất lượng công trình xây dựng: Thực hiện theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ.

3. Danh mục các tuyến trục đường phố chính trong đô thị thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng (đã thống nhất với các địa phương tại cuộc họp ngày 30/9/2014) theo Phụ lục đính kèm văn bản này.

4. Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND, ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh Gia Lai có thể tải về từ trang web của Sở Xây dựng tại địa chỉ sxd.gialai.gov.vn.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Pleiku thực hiện các nội dung trên. Quá trình triển khai nếu có vướng mắc có thể liên hệ và phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Lưu: VT, KTQHĐT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trịnh Văn Sang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TUYẾN TRỤC ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH TRONG PHẠM VI ĐÔ THỊ 17 HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo văn bản số 777/SXD-KTQHĐT, ngày 9/10/2014 của Sở Xây dựng Gia Lai)

1. THÀNH PHỐ PLEIKU

STT

TÊN ĐƯỜNG

TỪ ĐƯỜNG

ĐẾN ĐƯỜNG

01

CÁCH MẠNG THÁNG 8

Toàn tuyến

02

ĐINH TIÊN HOÀNG

nt

03

HAI BÀ TRƯNG

nt

04

HOÀNG VĂN THỤ

nt

05

HÙNG VƯƠNG

nt

06

LÊ DUẨN ( QL 19)

nt

07

LÊ ĐẠI HÀNH

nt

08

LÊ HỒNG PHONG

nt

09

LÊ LAI

nt

10

LÊ LỢI

nt

11

LÊ THÁNH TÔN

nt

12

LÝ NAM ĐẾ

nt

13

LÝ THÁI TỔ

nt

14

NGUYỄN CHÍ THANH

nt

15

NGUYỄN TẤT THÀNH

nt

16

NGUYỄN VĂN CỪ

nt

17

NGUYỄN VĂN TRỖI

nt

18

PHẠM VĂN ĐỒNG

Hoa Lư

Cầu số 10

19

PHAN ĐÌNH PHÙNG

Toàn tuyến

20

QUANG TRUNG

nt

21

TĂNG BẠT HỔ

Hoàng Văn Thụ

Lý Thái Tổ

22

THỐNG NHẤT

Toàn tuyến

23

TÔN ĐỨC THẮNG

nt

24

TÔN THẤT TÙNG

nt

25

TRẦN HƯNG ĐẠO

nt

26

TRẦN PHÚ

nt

27

TRƯỜNG CHINH ( QL 14)

nt

28

TRƯỜNG SƠN

Lê Đại Hành

Ngã tư Lê Chân + Trần Văn Ơn

29

WỪU

Toàn tuyến

2.THỊ XÃ AN KHÊ

1

QUỐC LỘ 19 ( Quang Trung)

Phạm vi đô thị

2

TỈNH LỘ 667 ( Hoàng Văn Thụ)

nt

3

TỈNH LỘ 669 ( Đi Kbang)

nt

4

BÙI THỊ XUÂN

Toàn tuyến

5

ĐỖ TRẠC

nt

3. THỊ XÃ AYUNPA

STT

TÊN ĐƯỜNG

TỪ ĐƯỜNG

ĐẾN ĐƯỜNG

1

QUỐC LỘ 25 ( TRẦN HƯNG ĐẠO + HAI BÀ TRƯNG)

Phạm vi đô thị

2

TỈNH LỘ 668 (PHẠM HỒNG THÁI + TRẦN QUỐC TOẢN)

nt

3

TỈNH LỘ 662

Phạm vi đô thị 300m (Ngã ba Cây xoài – Iapa)

4

LÊ HỒNG PHONG

Toàn tuyến

5

NGUYỄN HUỆ

nt

4. HUYỆN CHƯ SÊ

1

QUỐC LỘ 25 (17/3)

Phạm vi thị trấn

2

QUỐC LỘ 14 ( HÙNG VƯƠNG)

nt

3

CÁCH MẠNG

Toàn tuyến

4

PHAN ĐÌNH PHÙNG

nt

5. HUYỆN IA GRAI

1

TỈNH LỘ 664 ( HÙNG VƯƠNG)

Phạm vi thị trấn

6. HUYỆN ĐỨC CƠ

1

QUỐC LỘ 19 ( QUANG TRUNG)

Phạm vi thị trấn

2

NGUYỄN VĂN LINH

Toàn tuyến

3

TRƯỜNG CHINH

nt

7. HUYỆN KÔNG CHRO

1

TỈNH LỘ 667 ( LÊ LAI – NGUYỄN HUỆ)

Phạm vi thị trấn

8. HUYỆN KRÔNG PA

1

HÙNG VƯƠNG

Toàn tuyến

2

TRẦN HƯNG ĐẠO

nt

3

LÊ HỒNG PHONG

Ney Der

Suối cầu 2

4

QUANG TRUNG

Toàn tuyến

9. HUYỆN CHƯ PƯH

1

QUỐC LỘ 14

Phạm vi thị trấn

2

TRẦN HƯNG ĐẠO ( đường vào TTHC)

Toàn tuyến

10. HUYỆN PHÚ THIỆN

1

QUỐC LỘ 25 ( ĐƯỜNG 7)

Phạm vi thị trấn

2

ĐƯỜNG VÀO KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH (Đ 3)

Toàn tuyến

11. HUYỆN CHƯ PRÔNG

1

HÙNG VƯƠNG (TỈNH LỘ 663 )

Phạm vi thị trấn

2

TRẦN HƯNG ĐẠO

Trần Phú

Nguyễn Trãi

12. HUYỆN ĐAK ĐOA

1

QUỐC LỘ 19 ( NGUYỄN HUỆ)

Phạm vi thị trấn

2

ĐINH TIÊN HOÀNG

Toàn tuyến

3

TRẦN HƯNG ĐẠO

nt

13. MANG YANG

STT

TÊN ĐƯỜNG

TỪ ĐƯỜNG

ĐẾN ĐƯỜNG

1

QUỐC LỘ 19 ( TRẦN HƯNG ĐẠO)

Phạm vi thị trấn

2

TỈNH LỘ 670 (LÝ THÁI TỔ)

nt

3

TRẦN PHÚ

Đ4 – Trước đài tưởng niệm

Tuệ Tĩnh

14. HUYỆN ĐAK PƠ

1

QUỐC LỘ 19 ( HÙNG VƯƠNG)

Phạm vi thị trấn

15. HUYỆN KBANG

1

TINH LỘ 669, 669B ( QUANG TRUNG)

Phạm vi thị trấn

2

PHAN BỘI CHÂU ( VÀO TTTM)

Toàn tuyến

3

TRẦN HƯNG ĐẠO

nt

4

LÊ VĂN TÁM

nt

16. HUYỆN CHƯ PĂH

1

QUỐC LỘ 14 ( LÊ LỢI)

Phạm vi thị trấn

2

TỈNH LỘ 673 ( HÙNG VƯƠNG)

nt

17. HUYỆN IA PA

1

TỈNH LỘ 622 ( HÙNG VƯƠNG)

Phạm vi thị trấn

2

QUANG TRUNG

Toàn tuyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 777/SXD-KTQHĐT năm 2014 triển khai Quyết định 20/2014/QĐ-UBND về cấp giấy phép xây dựng, giấy phép quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251