Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 76/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn chủ đầu tư công tác thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 76/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Trung Dung
Ngày ban hành: 24/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn chủ đầu tư công tác thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 11/TTr-CT ngày 27/4/2017 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm định thiết kế Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Củ Chi tại Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung Điều 4, Quyết định số 2298/QĐ-BTC ngày 06/9/2014 của Bộ Tài chính về việc “Phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính”, thẩm quyền Quyết định đầu tư xây dựng đối với các dự án nhóm B trở xuống là Thủ trưởng các Tổng cục. Do đó, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thẩm quyền thẩm định đối với dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Củ Chi (sử dụng vốn ngân sách nhà nước) thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD Tp. Hồ Chí Minh;
- TT. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXD (TVH-05).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Bùi Trung Dung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 76/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn chủ đầu tư công tác thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


469

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227