Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 752/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn về Khoản 4 Điều 4 Thông tư 13/2013/TT-BXD về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 752/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 23/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 752/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 18/8/2013 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 163/SXD-KTKH&VLXD ngày 31/3/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến hướng dẫn về Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 18/8/2013 của Chính phủ về quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Số lượng hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế thi công xây dựng công trình được đóng dấu thẩm tra theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD nhằm phục vụ cho việc lưu trữ là 01 bộ hồ sơ bản vẽ đã được thẩm tra, trường hợp công trình có nguồn vốn quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD thì đóng dấu thẩm tra cả quyển dự toán. Chủ đầu tư căn cứ bộ hồ sơ đã được đóng dấu thẩm tra để triển khai các bước tiếp theo. Cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn thẩm tra không nhất thiết phải đóng dấu “Đã thẩm tra” vào tất cả các bộ hồ sơ còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các bộ hồ sơ còn lại phải đúng với bộ hồ sơ “Đã thẩm tra” được lưu trữ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXD(NMH-05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 752/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn về Khoản 4 Điều 4 Thông tư 13/2013/TT-BXD về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.587

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108