Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7483/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 06/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7483/UBND-ĐT
Về triển khai thực hiện Quyết định số 29/2006/QĐ-BXD và Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Xây dựng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi

- Sở Xây dựng
- Sở quy hoạch – kiến trúc
- Sở Tài nguyên và môi trường
- Sở Nội vụ; Sở Tư pháp
- Thường trực BCĐ cải cách hành chính TP
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện

 

Thực hiện Quyết định số 29/2006/QĐ-BXD ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Xây dựng về ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình; Đồng thời, thực hiện Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Xây dựng về ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ, công chức trong việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng đồng chủ trì với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, để phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung 02 Quyết định: Quyết định số 29/2006/QĐ-BXD ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Xây dựng về ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình; Đồng thời, nghiên cứu Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Xây dựng về ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ, công chức trong việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng, để triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố, ngay trong tuần lễ thứ hai của tháng 10 năm 2006 báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên (đính kèm theo QĐ);
- Bộ Xây dựng;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu: VT .

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7483/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 29/2006/QĐ-BXD và Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD ngày 14 tháng 9 ngày 06/10/2006 của Bộ Xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.288

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!