Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7409/UBND-NNNT năm 2013 đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 7409/UBND-NNNT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Xuân Việt
Ngày ban hành: 03/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7409/UBND-NNNT
V/v đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý dự án sông Tích;
- Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam;
- Viện kỹ thuật công trình Trường Đại học Thủy lợi;
- Công ty CP Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được văn bản số 282/SNN-BQLST ngày 18/9/2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích.

Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

Hiện nay việc giải phóng mặt bằng trên địa bàn hai xã Thuần Mỹ và Sơn Đà đã xong, bảo đảm thi công công trình; tuy nhiên tiến độ thi công còn chậm, trong khi thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng thực hiện cần giải ngân năm 2013 lớn. Để bảo đảm thực hiện kế hoạch đã giao, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Công ty CP Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh:

- Xây dựng tiến độ thi công từ nay đến cuối năm 2013 thật chi tiết, cụ thể, khả thi, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 10/10/2013.

- Tranh thủ thời gian mùa khô, chỉ đạo quyết liệt, tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện, tổ chức thi công hợp lý, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành khối lượng, bảo đảm giải ngân nguồn vốn đã giao đúng quy định.

2. Ban Quản lý dự án sông Tích, Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - nhà thầu tư vấn, Viện kỹ thuật công trình Trường Đại học Thủy lợi - nhà thầu tư vấn giám sát, cử cán bộ thường xuyên có mặt tại hiện trường, kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh, thực hiện nghiệm thu kỹ thuật theo đúng quy định để bảo đảm tiến độ thi công.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì để tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư những địa bàn còn lại hoàn thành đúng tiến độ.

- Tăng cường kiểm tra, tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu, các đơn vị liên quan tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục công trình bảo đảm khối lượng, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng hồ sơ thiết kế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- VPUB: CVP, PVP Ng. Ng Son, NNNT, TH;
- Lưu: VT, NNNTGiang (2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7409/UBND-NNNT năm 2013 đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.447
DMCA.com Protection Status

IP: 54.161.116.225