Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 74/SXD-QLKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Phạm Văn Tuất
Ngày ban hành: 23/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 74/SXD-QLKT
V/v thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Lào Cai, ngày 23 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành
- U
BND các huyện, thành phố Lào Cai
-
Các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng.

 

Hiện nay Bộ Xây dựng đã ban hành hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng tại Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012, có hiệu lực thi hành kể t ngày 1/2/2013. Để thực hiện tốt các nội dung của Thông tư này, Sở Xây dụng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Lào Cai, các chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu xây dựng lưu ý một số nội dung sau:

1. Thực hiện bảo trì công trình đối với các công trình xây dựng mi kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực:

a. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có trách nhiệm lập và bàn giao cho chủ đầu tư hồ sơ thiết kế cùng với quy trình bảo trì công trình, bộ phận công trình trên cơ sở xác định tui thọ thiết kế công trình.

b. Nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình có trách nhiệm lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì đối với thiết bị do mình cung cấp trước khi lắp đặt vào công trình.

c. Trường hợp nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình không lập được quy trình bảo trì thì chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn khác có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật để lập quy trình bảo trì cho các đối tượng quy định tại mục a, mục b nêu trên và có trách nhiệm chi trả chi phí tư vấn lập quy trình bảo trì.

2. Thực hiện bảo trì công trình đối vi các công trình đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì công trình:

a. Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền phải tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình đối với loại công trình do mình đang quản lý.

b. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Lào Cai có trách nhiệm rà soát và yêu cầu chủ sở hữu công trình hoặc người được ủy quyền lập quy trình bảo trì đối với các công trình từ cấp II tr xuống (trừ công trình có thể gây ra thảm họa khi xảy ra sự cố theo quy đnh của pháp luật về quản lý chất lượng công trình) đang sử dụng trên địa bàn nhưng chưa có quy trình bảo trì.

c. Không bắt buộc phải lập quy trình bảo trì riêng cho tng công trình dân dụng cấp IV, nhà ở riêng lẻ và công trình tạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Tuy nhiên, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền sở hữu các công trình này vẫn phải thực hiện bảo trì công trình theo các quy định của Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về Bảo trì công trình xây dựng.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gửi văn bản về phòng Quản lý Kinh tế- Sở Xây dựng Lào Cai để xem xét giải quyết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND tỉnh Lào Cai (b/c);
-
Lãnh đạo Sở Xây dựng;
- Lưu VP, QLKTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ
GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tuất

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 74/SXD-QLKT ngày 23/01/2013 thực hiện Thông tư 11/2012/TT-BXD về chi phí bảo trì công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.963

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106