Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 74/BXD-KTXD hướng dẫn giá hợp đồng xây dựng có hình thức trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 74/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 01/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 74/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng có hình thức trọn gói

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 158/VP-BQLDA ngày 03/6/2010 của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến hướng dẫn về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng có hình thức trọn gói. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng chỉ áp dụng đối với các gói thầu của các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước, đã và đang triển khai thực hiện từ trước ngày có hiệu lực của Thông tư theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định.

Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán từ ngày 01/01/2009 theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ đối với những khối lượng còn lại của công trình, gói thầu.

Đối với các gói thầu thuộc Hợp đồng số 46/2009/HĐXD ký ngày 06/02/2009 và Hợp đồng số 43/2009/HĐXD ký ngày 10/12/2009, việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2009 của các gói thầu này thực hiện theo các điều kiện đã thỏa thuận ký kết trong hợp đồng. Vì vậy, đề nghị của nhà thầu thi công được điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD và Thông tư số 05/2009/TT-BXD là không phù hợp. Riêng đối với Hợp đồng số 46/2009/HĐXD ngày 06/02/2009, Chủ đầu tư và nhà thầu thi công có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD .

Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với nhà thầu thi công để thực hiện việc điều chỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 74/BXD-KTXD hướng dẫn giá hợp đồng xây dựng có hình thức trọn gói do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.344
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127