Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 732/VPCP-KTN năm 2014 vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 732/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 27/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 732/VPCP-KTN
V/v vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (các công văn: số 562/BC-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2013 và số 11/BC-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014) về việc vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thực hiện việc chặt hạ 1.062 cây (gồm 1.004 cây thông và 58 cây rừng tự nhiên) thuộc rừng phòng hộ cảnh quan đường Hồ Chí Minh để bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư đúng tiến độ Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng diện tích đất và rừng có số lượng cây nêu trên theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT, GTVT;
- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh;
- VPCP: các PCN, Trợ lý của TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 732/VPCP-KTN năm 2014 vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.640

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113