Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 72/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 487/SXD-QHĐT của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 72/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 09/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 72/BXD-QLN
V/v Trả lời Công văn số 487/SXD-QHĐT của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông

Trả lời Công văn số 487/SXD-QHĐT ngày 21/8/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông đề nghị hướng dẫn một số nội dung có liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Tại Điều 1 của Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ, trong đó quy định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Trường hợp Công trình Thủy điện Đăk Nông 1 (do Công ty cổ phần Công trình Việt Nguyên đầu tư vốn) có quyết định đầu tư dự án theo quy định của pháp luật thì các hạng mục của Công trình Thủy điện Đăk Nông 1 nêu tại Công văn số 487/SXD-QHĐT thuộc diện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

2. Về lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng

Việc nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ. Trường hợp xin cấp lần đầu (cấp mới) giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì phải nộp lệ phí trước bạ đối với các hạng mục của Công trình xây dựng Thủy điện Đăk Nông 1.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 72/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 487/SXD-QHĐT của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.041
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87