Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 72/BXD-KTQH góp ý Đề án mở rộng khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 72/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 12/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 72/BXD-KTQH
V/v Góp ý Đề án mở rộng KCN Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8203/BKH-QLKKT ngày 27/10/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý đề án mở rộng khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương xây dựng và chấp thuận bổ sung vào danh mục các khu công nghiệp tập trung cả nước đến năm 2010 tại công văn số 1604/VPCP-CN ngày 27/10/2004 của Văn phòng Chính phủ, sau đó khu công nghiệp này đã được đưa vào danh mục các khu công nghiệp Việt Nam tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

2. Khu công nghiệp Thanh Bình đã được thành lập với quy mô giai đoạn I là 73,5 ha tại văn bản số 125/TTg-CN ngày 22/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I của khu công nghiệp đã được đầu tư xây dựng và diện tích đất công nghiệp cho thuê đã đạt 80%, do đó việc mở rộng khu công nghiệp thêm giai đoạn II là cần thiết.

3. Bộ Xây dựng thống nhất kiến nghị của Tỉnh mở rộng khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II với quy mô diện tích là 80,3 ha; nâng tổng diện tích khu công nghiệp Thanh Bình là 153,8 ha; điều này phù hợp với diện tích khu công nghiệp được lập quy hoạch chi tiết xây dựng mà Bộ Xây dựng đã thoả thuận tại văn bản số 2388/BXD-KTQH ngày 21/11/2005.

4. Để đảm bảo sự phát triển bền vững của khu công nghiệp, đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn làm rõ thêm khả năng cung cấp các nguồn hạ tầng kỹ thuật và xã hội cho khu công nghiệp, các vấn đề liên quan tới môi trường và an sinh xã hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - UBND tỉnh Bắc Kạn;
 - Lưu VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KTQHXD
Phan Thị Mỹ Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 72/BXD-KTQH góp ý Đề án mở rộng khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.469
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37