Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 719/VPCP-QHQT ngày 18/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc khoá họp lần thứ 6 Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam - Cam pu chia và đầu tư xây dựng đường 78

Số hiệu: 719/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 18/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 719/VPCP-QHQT
V/v khoá họp lần thứ 6 Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam – Campuchia và đầu tư xây dựng đường 78

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 1335/TC-TCĐN ngày 11 tháng 02 năm 2004); tiếp theo các công văn số 32/VPCP-QHQT ngày 15 tháng 01 năm 2004 và 628.VPCP-QHQT ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Văn Phòng Chính Phủ về việc chuẩn bị nội dung họp Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam - Campuchia và việc đầu tư xây dựng đường 78, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc đồng ý áp dụng cơ chế tài chính tín dụng ưu đãi cho Campuchia vay đầu tư xây dựng 70 km đường 78, từ Ban Lung đến Olongpech, như đối với cho Lào vay đầu tư xây dựng đường 18 ở Nam Lào. Bộ Tài chính thống nhất ý kiến với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan trước khi trao đổi với phía Campuchia.

2. Bổ sung một đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính tham gia đoàn Việt Nam tham dự Khoá họp lần thứ 6 Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam - Campuchia tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 02 năm 2004.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 719/VPCP-QHQT ngày 18/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc khoá họp lần thứ 6 Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam - Cam pu chia và đầu tư xây dựng đường 78

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.968
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37