Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6985/VPCP-KTN năm 2016 tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và 16/NQ-CP về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6985/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 23/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6985/VPCP-KTN
V/v tình hình thực hiện Nghquyết số 13-NQ/TW và Nghị quyết số 16/NQ-CP về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5971/BC-BKHĐT ngày 01 tháng 8 năm 2016) về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 13-NQ/TW) và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW (Nghị quyết số 16/NQ-CP), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai nghiên cứu, đánh giá Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, trong đó đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 16/NQ-CP , đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh phát triển các lĩnh vực hạ tầng then chốt, chú trọng về tính đồng bộ và hiệu quả kết nối của các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

2. Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 16/NQ-CP và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13- NQ/TW; Đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cu hạ tầng đồng bộ phát triển kinh tế - xã hội theo các Chương trình hành động của Chính phủ được ban hành tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện rà soát các Luật: Đầu tư công, Ngân sách Nhà nước, Xây dựng và các luật liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng, đầu tư công và các văn bản pháp luật liên quan theo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Ph
ó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KGVX, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).
Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6985/VPCP-KTN năm 2016 tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và 16/NQ-CP về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


669

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.247