Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 693/BXD-VLXD năm 2013 thực hiện Thông tư 09/2012/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 693/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 22/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693/BXD-VLXD
V/v Thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Kạn

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 765/UBND-XDCB ngày 28/3/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc “đề nghị lùi thời gian thực hiện TT số 09/2012/TT-BXD về quy định sử dụng VL xây không nung trong các công trình xây dựng”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 v/v Phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức công bố, phổ biến, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phát triển VLXKN trên phạm vi cả nước. Đồng thời Bộ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành soát xét và xây dựng mới tiêu chuẩn cho các loại sản phẩm VLXKN; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu cho khối xây sử dụng VLXKN nhẹ; xây dựng định mức kinh tế cho khối xây khi sử dụng VLXKN. Các Bộ ngành, địa phương đã rà soát, ban hành các Thông tư hướng dẫn, các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với các dự án phát triển VLXKN và quy định việc sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng. Như vậy về hành lang pháp lý cho việc sử dụng VLXKN cho tới nay cơ bản đã hoàn thiện.

Hiện nay trên phạm vi cả nước đã có 13 nhà máy sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, 17 nhà máy sản xuất bê tông bọt, khoảng 1000 dây chuyền sản xuất gạch xi măng cốt liệu và một số chủng loại vật liệu không nung khác (tổng công suất thiết kế đạt gần 5,4 tỷ viên QTC). Các nhà máy sản xuất ra sản phẩm có chất lượng ổn định, như vậy chúng ta bước đầu đã làm chủ được công nghệ sản xuất VLXKN. Giá trị đầu tư cho dây chuyền sản xuất VLXKN loại xi măng cốt liệu không cao, thời gian đầu tư cho một dây chuyền sản xuất cũng không dài, nên trong thời gian vừa qua tốc độ đầu tư sản xuất gạch xi măng cốt liệu tăng nhanh, đến hết năm 2012 mục tiêu công suất đầu tư VLXKN đã đạt và vượt mục tiêu của Chương trình 567.

Bắc Kạn là tỉnh có nhu cầu sử dụng gạch xây không lớn, nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất VLXKN lại đa dạng, thuận lợi cho việc phát triển VLXKN. Với các yếu tố trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho các ban ngành liên quan của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất VLXKN, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung.

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, sản lượng VLXKN sản xuất của tỉnh chưa đạt được yêu cầu về khối lượng, Bộ Xây dựng thống nhất điều chỉnh lộ trình thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 về Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng (gọi tắt là Thông tư số 09) tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước (theo quy định hiện hành), bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây không nung theo lộ trình:

+ Tại các đô thị loại 3 trở lên phải sử dụng 50% vật liệu xây không nung từ năm 2014, từ năm 2015 phải sử dụng 100%.

+ Tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây không nung kể từ năm 2014 đến hết năm 2016, sau năm 2016 phải sử dụng 100%.

2. Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên không phân biệt nguồn vốn, từ năm 2014 đến năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 30% và sau năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây không nung loại nhẹ trong tổng số vật liệu xây (tính theo thể tích khối xây).

3. Các quy định khác thực hiện như Thông tư số 09.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc Thực hiện Thông tư số 09 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 693/BXD-VLXD năm 2013 thực hiện Thông tư 09/2012/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.763
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126