Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6915/VPCP-KTTH năm 2014 điều chỉnh giá nhựa đường dự án công trình giao thông giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6915/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 08/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6915/VPCP-KTTH
V/v điều chỉnh giá nhựa đường dự án công trình giao thông giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2008

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại Công văn số 7050/BGTVT-CQLXD ngày 16 tháng 6 năm 2014 về việc điều chỉnh giá nhựa đường các dự án công trình giao thông giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2008 và ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 10112/BTC-QLG ngày 24 tháng 7 năm 2014), Xây dựng (công văn số 1785/BXD-KTXD ngày 05 tháng 8 năm 2014), Công thương (công văn số 6782/BCT-KCHTĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4890/BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2014), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư bóc tách phần giá trị khối lượng để thanh toán theo giai đoạn trước năm 2007 và từ năm 2007 trở về sau để làm cơ sở tính bù giá các loại nguyên vật liệu được Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh giá tại công văn số 546/TTg-KTN ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4890/BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2014; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, CT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTN, PL;
- Lưu: VT, KTTH (3), DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6915/VPCP-KTTH năm 2014 điều chỉnh giá nhựa đường dự án công trình giao thông giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.071

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211