Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 688/BXD-KHCN hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD 2015

Số hiệu: 688/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Quang Nhu
Ngày ban hành: 15/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 688/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Tương Lai

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 168 ngày 09/11/2015 của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Tương Lai về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, tại Mục 4.15. QCVN 06:2010/BXD quy định: “Trong không gian bên trên các trần treo không cho phép bố trí các kênh và đường ống để vận chuyển các chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi – khí, chất lỏng và vật liệu cháy” và quy định tại Mục 4.8: “Trong các tầng hầm và tầng nửa hầm, không cho phép bố trí các gian phòng có sử dụng hoặc lưu giữ các chất khí và chất lỏng cháy cũng như các vật liệu dễ bắt cháy, trừ các trường hợp nói riêng”. Về đề nghị của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Tương Lai cho công trình Trung tâm thương mại, dịch vụ khách sạn, văn phòng, căn hộ cao cấp Union Square xây dựng tại 171 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Chủ đầu tư đã xây dựng luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp PCCC và đã được Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thẩm duyệt và trả lời tại văn bản số 2582 /PCCC&CNCH-P6, ngày 21/5/2015 thẩm duyệt về PCCC đối với giải pháp bổ sung thay thế (luận chứng) cho việc bố trí hệ thống cấp khí đốt hóa lỏng (LPG) của công trình. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng thống nhất với ý kiến của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH về việc giảm bớt yêu cầu tại các Mục 4.8 và Mục 4.15 (QCVN 06:2010/BXD) để bổ sung, thay thế bằng các giải pháp thiết kế được thẩm duyệt, đồng ý và các kiến nghị của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại Văn bản số 2582/PCCC&CNCH-P6 như sau:

1. Đồng ý với luận chứng kỹ thuật cho giải pháp thiết kế bổ sung PCCC để thiết kế hệ thống cấp khí LPG cho bếp đặt trong tầng hầm 3 và đường ống dẫn khí LPG trong không gian trần treo của công trình;

2. Các yêu cầu bổ sung, điều chỉnh tại Văn bản số 2582 /PCCC&CNCH-P6, ngày 21/5/2015 của Cục CSPCCC&CNCH và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan, Chủ đầu tư phải bổ sung trong hồ sơ Thiết kế PCCC cho các bước tiếp theo để trình Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thẩm duyệt theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công ty nghiêm túc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Quang Nhu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 688/BXD-KHCN ngày 15/12/2015 hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.965

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!