Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 679/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời văn bản 388/SYT-KHTC về lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công công trình Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 679/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 15/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời văn bản số 388/SYT-KHTC ngày 18/3/2014 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 388/SYT-KHTC ngày 18/3/2014 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công công trình Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì: “Tác giả của thiết kế công trình được lựa chọn thông qua thi tuyển hoặc được tuyển chọn được bảo hộ quyền tác giả và ưu tiên đàm phán, ký kết hợp đồng để lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng khi tác giả của thiết kế kiến trúc đó có đủ điều kiện năng lực theo quy định…Nếu tác giả của thiết kế kiến trúc được lựa chọn từ chối thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng thì chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu khác theo quy định của pháp luật.”

2. Đối với dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, sau khi có kết quả đánh giá, xếp hạng của Hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc, người quyết định đầu tư tổ chức và căn cứ kết quả đấu thầu để lựa chọn nhà thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình là chưa phù hợp với quy định. Tuy nhiên, do nhà thầu được lựa chọn để lập dự án đầu tư xây dựng theo kết quả đấu thầu cũng là nhà thầu đã được Hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc đánh giá, xếp hạng cao nhất.

Vì vậy, để tạo điều kiện triển khai dự án được thuận lợi, kịp thời đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho cư dân tỉnh Đồng Tháp và khu vực lân cận, chủ đầu tư có thể tiếp tục xem xét, đàm phán ký hợp đồng các bước thiết kế tiếp theo với nhà thầu nêu trên. Đồng thời, phải thực hiện bổ sung Quyết định chọn phương án kiến trúc của người quyết định đầu tư theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Đồng Tháp;
- Sở XD tỉnh Đồng Tháp;
- Ban QLDA ĐTXD CT tỉnh Đồng Tháp;
- Lưu: VT, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 679/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời văn bản 388/SYT-KHTC về lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công công trình Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.639

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242