Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 67/BXD-KTXD 2015 xác định giá ca máy bơm nước động cơ điện

Số hiệu: 67/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 14/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/BXD-KTXD
V/v: xác định giá ca máy bơm nước động cơ điện.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1822/CV-KTKH ngày 18/12/2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 về việc xác định giá ca máy bơm nước động cơ điện. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 3 (Nội dung chi phí trong giá ca máy), Chương 2 (Phương pháp xác định giá ca máy) Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình: “Giá ca máy là mức chi phí dự tính cần thiết cho máy và thiết bị thi công làm việc trong một ca. Các nội dung chi phí trong giá ca máy được xác định phù hợp theo các loại máy sử dụng để thi công xây dựng công trình và điều kiện cụ thể của công trình”.

2. Giá ca máy bao gồm: Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí chi phí nhiên liệu, năng lượng, tiền lương thợ điều khiển máy, chi phí khác của máy và được xác định theo công thức nêu tại Điều 3, Chương 2 của Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010.

3. Số ca năm được xác định theo nguyên tắc phù hợp với đặc tính và quy trình vận hành của từng loại máy, khối lượng thi công của công trình, quy mô công trình, tiến độ và các điều kiện cụ thể khác.

4. Dữ liệu cơ sở xác định giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 là dự tính, theo quy trình vận hành phổ biến và áp dụng đối với những khối lượng bình quân tương ứng với các công tác xây lắp có sử dụng máy với thời gian sử dụng máy đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa máy trong điều kiện bình thường, hiệu suất sử dụng máy trung bình tiên tiến, số ca máy bình quân hàng năm được tính khấu hao theo quy định; dữ liệu cơ sở xác định giá ca máy và thiết bị thi công là cơ sở để chủ đầu tư tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

5. Theo nội dung nêu tại công văn số 1822/CV-KTKH ngày 18/12/2014 thì:

a) Máy bơm được thiết kế theo quy trình vận hành là 02 máy bơm điện công suất 55Kw/h bơm nước liên tục phục vụ cho khu vực hạ du (hai máy hoạt động kế tiếp nhau);

b) Số giờ xác định trong ca là 8 giờ liên tục (các công tác dừng nghỉ, chuẩn bị, bảo dưỡng.... được thực hiện ngoài giờ hoạt động của máy);

c) Thực tế tiêu hao năng lượng được các bên ghi nhận tại đồng hồ điện không vượt công suất thiết kế của máy bơm (55Kw/h).

d) Hợp đồng xây lắp số 12/2009/HĐKT-KH ngày 22/12/2009 ký giữa Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 và Công ty Cổ phần Xây dựng 47 là hợp đồng theo đơn giá, Công tác bơm nước hạ du thuộc khối lượng phát sinh trong Phụ lục hợp đồng ký giữa các bên ngày 18/01/2014, nên việc xác định giá ca máy trên cơ sở mục a, mục b, mục c nêu trên là phù hợp với quy định của hợp đồng.

Với nội dung nêu tại mục 1, mục 2, mục 3, mục 4, mục 5 nêu trên thì việc lập giá ca máy bơm theo năng lượng tiêu hao thực tế là phù hợp; tuy nhiên, do máy bơm được chủ đầu tư mua cấp cho nhà thầu nên không tính chi phí khấu hao, nhưng có tính chi phí sửa chữa và các chi phí theo quy định nêu tại mục 2 của công văn này.

Công ty Cổ phần Xây dựng 47, căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 67/BXD-KTXD ngày 14/01/2015 xác định giá ca máy bơm nước động cơ điện do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.607

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.99.248