Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 67/BXD-HĐXD năm 2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 67/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Trung Dung
Ngày ban hành: 05/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1418/SXD-QHKT ngày 10/8/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh về việc tham vấn cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với khu vực không có quy hoạch phân khu được duyệt. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn thực hiện theo quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014.

2. Đối với các khu vực thuộc quy hoạch chung đô thị được duyệt nhưng không thuộc phạm vi quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phân khu khu chức năng đặc thù thì Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cần công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị để có cơ sở quản lý trật tự xây dựng và cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

3. Đối với những khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt nhưng không thuộc đối tượng phải lập quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về quy hoạch đô thị (đô thị loại V):

a) Sở Xây dựng kịp thời tham mưu, tổ chức việc lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị để có cơ sở quản lý trật tự xây dựng và cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 91 và Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014 đối với khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định hoặc những khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

b) Đối với những khu vực còn lại, căn cứ quy hoạch chung đã phê duyệt, Sở Xây dựng cần tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

4. Đối với các khu vực thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được phê duyệt thì việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng phải thực hiện theo quy hoạch chi tiết.

5. Các khu vực ngoài đô thị và không thuộc phạm vi quy hoạch phân khu khu chức năng đặc thù là khu vực nông thôn. Do đó, công trình xây dựng tại các khu vực này được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục QLHĐXD (NLĐ - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Bùi Trung Dung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 67/BXD-HĐXD năm 2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.225

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61