Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 6574/SXD-QLKT đảm bảo diện tích đỗ đậu xe công trình xây dựng Đà Nẵng 2015

Số hiệu: 6574/SXD-QLKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Vũ Quang Hùng
Ngày ban hành: 14/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6574/SXD-QLKT
V/v đảm bảo diện tích đỗ đậu xe đối với công trình xây dựng trên địa bàn thành phố

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Các đơn vị Tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng

Trên địa bàn thành phố, các công trình xây dựng cao tầng ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng ô tô cá nhân phát triển nhanh, vì vậy Sở Xây dựng đã có Công văn số 5740/SXD-QLKT ngày 10/9/2015 đề xuất UBND thành phố quản lý chặt chẽ quy định về diện tích đỗ đậu xe đối với công trình xây dựng trên địa bàn thành phố theo đúng quy định hiện hành: Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD, và UBND thành phố đã có ý kiến thống nhất tại Công văn số 7740/UBND-QLĐTh ngày 01/10/2015 (có phô tô các văn bản kèm theo).

Tuy nhiên hiện nay, một số đơn vị tư vấn không làm tròn trách nhiệm tư vấn, nhiều hồ sơ thiết kế đề nghị thỏa thuận phương án kiến trúc hoặc đề nghị cấp phép xây dựng gửi đến Sở Xây dựng không đảm bảo diện tích đỗ đậu xe theo Quy chuẩn; Sở Xây dựng phải có văn bản hướng dẫn, trả hồ sơ làm phiền hà nhà đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư cũng như uy tín của thành phố.

Để nâng cao trách nhiệm của Tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng, góp phần tạo môi trường đầu tư thuận lợi trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị Tư vấn:

1. Khi lập hồ sơ thỏa thuận phương án kiến trúc hoặc hồ sơ thiết kế các công trình phải đảm bảo diện tích đỗ đậu xe theo đúng quy định hiện hành: Công văn số 1245/BXD-KHCN ngày 24/6/2013 của Bộ Xây dựng và mục 4.3.3 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD.

2. Trường hợp đơn vị tư vấn lập hồ sơ không đảm bảo diện tích đỗ đậu xe, Sở Xây dựng sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của tổ chức và cá nhân hành nghề tư vấn thiết kế. Trong trường hợp cần thiết Sở Xây dựng sẽ thu hồi chứng chỉ hành nghề của các cá nhân, hoặc phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thu hồi Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo và yêu cầu các đơn vị và cá nhân hành nghề tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (thay b/c);
- Sở KHĐT (để p/h);
- Hội XD TPĐN, Hội KTS TPĐN, Hội QH TPĐN (để p/h);
- VQHXD, TT TVTKXD (để p/h);
- Các BQL Dự án (để p/h);
- Lưu: VT, VP Sở (để đăng trang web),
TNHS (để hướng dẫn), QLKT(Minh).

GIÁM ĐỐC
Vũ Quang Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6574/SXD-QLKT ngày 14/10/2015 về đảm bảo diện tích đỗ đậu xe đối với công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.609

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!