Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 653/BXD-QLN 2023 thực hiện Nghị định 69/2021/NĐ-CP xây dựng lại nhà chung cư

Số hiệu: 653/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 24/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 653/BXD-QLN
V/v thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về ci tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Nghị định này để đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn.

Đến nay, một số địa phương có nhà chung cư cũ đã triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP như: bố trí ngân sách để thực hiện việc khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư; ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, đang triển khai lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư...vv

Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại, vẫn còn chậm so với yêu cầu của Chính phủ, như: chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại, chưa ban hành tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư, chưa ban hành hệ số k bồi thường đ làm cơ sở lập phương án bồi thường...vv

Để đẩy nhanh việc thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP , Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh khn trương thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP , các văn bản số 1502/BXD-QLN ngày 29/4/2022, văn bản số 4984/BXD-QLN ngày 04/11/2022 của Bộ Xây dựng, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực có nhà chung cư cần ci tạo, xây dựng lại, đồng thời công b công khai các thông tin về quy hoạch này để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

- Ban hành các tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư dự án và tổ chức lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP .

- Ban hành hệ số k bồi thường làm cơ sở để các nhà đầu tư lập phương án bồi thường khi tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án. Trong phương án bồi thường phi thể hiện rõ thời gian thực hiện dự án, thời gian hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thời gian bố trí chở tạm thời, đặc biệt là thời gian phải bàn giao nhà ở tái định cư để bảo đảm ổn định cuộc sng cho người dân.

- Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì khẩn trương tháo g các vướng mắc, khó khăn về: phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; việc bàn giao mốc giới để thực hiện dự án; việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án; việc min tiền s dụng đất cho các chủ đầu tư dự án đã được lựa chọn để triển khai thực hiện dự án trong các giai đoạn trước đây theo quy định của Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP, Nghị định số 101/2015/NĐ-CP để nhanh chóng hoàn thành việc thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để bàn giao nhà ở cho người dân.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- SXD các t
nh/TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 653/BXD-QLN ngày 24/02/2023 thực hiện Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


725

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!