Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 65/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 23/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 65/BXD-KHCN
V/v: Trả lời về chuyển đơn vị chủ quản phòng thí nghiệm LAS – XD 277.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Linh Gia.

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BXD ngày 16/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận phòng thí nghiệm mang mã số LAS-XD277 của Công ty cổ phần PUSCO;

Xét đề nghị của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Linh Gia tại văn bản số 222/CV-CT ngày 22/02/2011 về việc chuyển giao đơn vị chủ quản Phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm tư vấn giám sát và thí nghiệm công trình của Công ty cổ phần PUSCO, mã số LAS-XD 277 (kèm theo các văn bản có liên quan). Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Chấp thuận việc chuyển giao đơn vị quản lý trực tiếp Phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm tư vấn giám sát và thí nghiệm công trình, mã số LAS-XD 277, từ Công ty cổ phần PUSCO sang Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Linh Gia.

- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Linh Gia là đơn vị quản lý Phòng thí nghiệm mang mã số LAS-XD277 chịu trách nhiệm về các hoạt động của Phòng thí nghiệm theo các quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng thông báo để Công ty cổ phần PUSCO, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Linh Gia cùng các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 65/BXD-KHCN ngày 23/02/2011 trả lời về chuyển đơn vị chủ quản phòng thí nghiệm LAS – XD 277 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.363

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.53.185