Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 630/BXD-HĐXD về việc chỉ định thầu gói thầu xây lắp toà nhà chính thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Nội vụ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 630/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 15/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 630/BXD-HĐXD
V/v: Chỉ định thầu gói thầu xây lắp toà nhà chính thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Nội vụ.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2161/VPCP-KTN ngày 07/4/2009 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn 869/TTr-BNV ngày 31/3/2009 của Bộ Nội vụ về việc xin chỉ định thầu gói thầu xây lắp toà nhà chính thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Nội vụ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Luật Đấu thầu, Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ, gói thầu trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Theo nội dung giải trình, đây là gói thầu xây lắp toà nhà chính thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Nội vụ. Do yêu cầu cấp thiết về chỗ làm việc của Bộ Nội vụ và việc tổ chức đấu thầu để thực hiện gói thầu xây lắp trên có thể làm kéo dài thời gian ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án nên có thể xem xét cho phép chỉ định thầu gói thầu trên.

Tuy nhiên, người có thẩm quyền chỉ định thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực hoạt động xây dựng và năng lực hành nghề xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng nhằm mang lại chất lượng và hiệu quả cho dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD, (V.A.M - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 630/BXD-HĐXD về việc chỉ định thầu gói thầu xây lắp toà nhà chính thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Nội vụ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.067
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5