Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 622/UBND-GT về việc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 622/UBND-GT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 21/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 622/UBND-GT
V/v điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành thành phố Hà Nội;
- UBND các quận, huyện;
- UBND thành phố Hà Đông, Sơn Tây;
- Các Tổng công ty, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên thuộc thành phố Hà Nội.

 

Thực hiện các văn bản số 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008, số 1565/TTg-KTN ngày 22/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và các văn bản hướng dẫn số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008; số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008; số 236/BXD-KTXD ngày 23/10/2008 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng; Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 240/SXD-QLKT ngày 12/01/2009;

UBND Thành phố quy định việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng (sau đây viết tắt là Thông tư 09) đối với những loại vật liệu khác như sau:

1. Việc điều chỉnh giá của các chủng loại vật liệu xây dựng khác (là các loại vật liệu xây dựng không thuộc 13 chủng loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh) của các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách các cấp thuộc UBND thành phố Hà Nội thì Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh trên nguyên tắc như sau:

1.1. Những vật liệu, cấu kiện dạng bán thành phẩm mà trong thành phần cấu tạo có một phần được cấu tạo bởi những loại vật liệu xây dựng được phép điều chỉnh (13 chủng loại) thì được điều chỉnh giá theo quy định tại Thông tư 09, không phải gửi hồ sơ về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định theo quy định tại điểm 2 tại văn bản số 3098/UBND-XDĐT ngày 21/05/2008 của UBND Thành phố.

1.2. Các loại cáp thép; Các loại dây điện, cáp điện bao gồm cả cáp điện, dây điện, phụ kiện điện được sản xuất từ nhôm, đồng; Các loại vật liệu, cấu kiện được sản xuất từ gang bao gồm các loại ống gang, tê gang, cút gang; Các vật liệu bị ảnh hưởng bởi việc bù giá xăng dầu như: Đất cấp phối đồi cấp 3 đắp nền đường đầm K0,95 và K0,98; Đã thải hỗn hợp đều thuộc loại được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư 09.

1.3. Những vật liệu, cấu kiện dạng bán thành phẩm mà trong thành phần cấu tạo không có một phần được cấu tạo bởi những vật liệu xây dựng được phép điều chỉnh (13 chủng loại) thì không được điều chỉnh giá theo quy định tại Thông tư 09.

2. Thực hiện điều chỉnh giá của các vật liệu xây dựng khác theo đúng quy định tại Thông tư 09 và các văn bản hướng dẫn nói trên của Bộ Xây dựng;

3. Chủ đầu tư và các bên liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác khối lượng vật liệu được điều chỉnh bù giá theo Thông tư 09 tại từng thời điểm thi công, không được đẩy khối lượng từ giai đoạn này sang giai đoạn khác để hưởng chênh lệch về giá.

4. Các Sở, Ban, Ngành Thành phố, UBND các Quận, Huyện, UBND thành phố Hà Đông, Sơn Tây, các Tổng công ty, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên thuộc Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc điều chỉnh giá theo hướng dẫn tại Thông tư 09 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng để triển khai thực hiện không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng công trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phán ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo);
- Đ/c PCT Nguyễn Văn Khôi;
- Đ/c PCT Hoàng Mạnh Hiển;
- Bộ Xây dựng;
- Đ/c CVP UBND TP;
- Đ/c PVP Phạm Chí Công;
- VPUB: GT, XD, KT, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 622/UBND-GT về việc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.530

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49