Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 604/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 21/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 604/BXD-XL
V/v: Phúc đáp CV TCT Dầu khí Hướng dẫn thi hành Luật XD

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi: Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được các văn bản số 1392/CV-XD ngày 23/3/2005 và số 1778/CV- XD ngày 11/4/ 2005 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đề nghị hướng dẫn thực hiện đối với Dự án Trung tâm thương mại Dầu khí Hà nội.

Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với việc thẩm định thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán:

- Thẩm định Thiết kế kỹ thuật: Do trước đây khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi không kèm theo thiết kế cơ sở và thiết kế cơ sở chưa được cơ quan quản lý Nhà nước thẩm định, nay Chủ đầu tư tiếp tục trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật của Dự án này.

- Đối với Tổng dự toán, việc thẩm định và phê duyệt Tổng dự toán của Dự án do Chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định hiện hành.

2. Đối với Hợp đồng tư vấn giám sát xây dựng: theo giải trình của Tổng Công ty thì Chủ đầu tư đã ký Hợp đồng với tư vấn nước ngoài thực hiện một số công việc, trong đó có tư vấn giám sát thi công và thiết kế. Hợp đồng này được ký kết trên cơ sở đấu thầu Quốc tế và là hợp đồng trọn gói, không bóc tách riêng chi phí cho từng loại công việc.

Hợp đồng này được ký kết và thực hiện trước thời hạn hiệu lực của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 và nội dung đề nghị của Tổng công ty không trái Luật Xây dựng. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ dự án Chủ đầu tư được tiếp tục thực hiện hợp đồng trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Tổng Công ty Dầu khí có căn cứ thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Luu VP, XL

KT BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 604/BXD-XL ngày 21/04/2005 về phúc đáp công văn hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.659

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!