Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5967/VPCP-NN năm 2017 kiểm tra báo cáo thông tin của báo xây dựng điện tử việc chậm trễ thực hiện Dự án hồ chứa nước Nậm Cắt, tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5967/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 08/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5967/VPCP-NN
V/v về kiểm tra báo cáo thông tin của báo xây dựng điện tử về việc chậm trễ thực hiện Dự án hồ chứa nước Nậm Cắt, tỉnh Bắc Kạn.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Về báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 3501/BNN-XD ngày 26 tháng 4 năm 2017) về kiểm tra báo cáo thông tin của báo Xây dựng điện tử về việc chậm trễ thực hiện Dự án hồ chứa nước Nậm Cắt, tỉnh Bắc Kạn (Dự án), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo, phối hợp các cơ quan chức năng rà soát, có phương án bảo đảm an toàn cho các hộ dân có nguy cơ bị nh hưởng do việc thi công hồ chứa nước Nậm Cắt trong mùa mưa lũ, nhất là đối với các hộ trong vùng lòng hồ.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thống nhất phương án xử lý vốn để Dự án sớm hoàn thành đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH
, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN
(3) Thịnh. 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5967/VPCP-NN năm 2017 kiểm tra báo cáo thông tin của báo xây dựng điện tử việc chậm trễ thực hiện Dự án hồ chứa nước Nậm Cắt, tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


328

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85