Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 596/SXD-QLHĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Vũ Viết Thiệu
Ngày ban hành: 01/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 596/SXD-QLHĐXD
V/v: đăng ký công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

Nam Định, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố Nam Định;
- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;
- Ban quản lý các KCN tỉnh;
- Các tổ chức và cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng công trình và các văn bản pháp luật có liên quan.

Sở Xây dựng đề nghị tất cả các tổ chức và cá nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định lập hồ sơ đăng ký Công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng để đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng tỉnh Nam Định làm cơ sở để các chủ đầu tư thực hiện lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực sau:

- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thiết kế quy hoạch xây dựng;

- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;

- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

- Giám sát chất lượng công trình xây dựng;

- Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng;

- Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình.

Tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng có nhu cầu công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng gửi bản đăng ký, tệp tin đăng ký công bố thông tin và hồ sơ năng lực đăng ký công bố theo mẫu đến Sở xây dựng tỉnh Nam Định. Các tệp tin gửi đến phải được định dạng (.pdf; .doc; .docx; .zip; .rar). Bản đăng ký thông tin gồm 2 bộ hồ sơ gửi trực tiếp đến Sở Xây dựng hoặc qua đường bưu điện.

Bản đăng ký công bố thông tin khai theo mẫu tại các phụ lục kèm theo văn bản này, gồm:

- Phụ lục số 01 đối với tổ chức công bố thông tin;

- Phụ lục số 02 đối với cá nhân công bố thông tin.

Hồ sơ năng lực đăng ký công bố, gồm:

- Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật; đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp trong trường hợp là nhà thầu nước ngoài;

- Bản sao y bản chính định dạng (.pdf) các loại giấy tờ của cá nhân: Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, giấy phép hành nghề, Hợp đồng lao động của các cá nhân chủ trì các bộ môn trong tổ chức;

Đối với các tổ chức hoạt động xây dựng nước ngoài thì bản đăng ký, hồ sơ năng lực đăng ký công bố và các giấy tờ khác liên quan phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự.

Trong quá trình đăng ký thông tin và tham gia hoạt động xây dựng nếu có vướng mắc, tổ chức và cá nhân xem chi tiết hướng dẫn tại trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Nam Định: soxaydung.namdinh.gov.vn và Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng hoặc liên hệ trực tiếp (qua Phòng Quản lý hoạt động xây dựng: Số điện thoại: 0912773497: Email: quanlyhoatdongxaydung@gmail.com. Địa chỉ: số 112 Nguyễn Đức Thuận, P. Thống Nhất, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, QLHĐXD.

GIÁM ĐỐC
Vũ Viết Thiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 596/SXD-QLHĐXD ngày 01/10/2014 đăng ký công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.907

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198