Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 593/SXD-QLXD năm 2013 quy định chiều cao để tính khối lượng thi công và áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao trong định mức dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 593/SXD-QLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Viết Bảo
Ngày ban hành: 28/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 593/SXD-QLXD
V/v quy định chiều cao để tính khối lượng thi công và áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao trong định mức dự toán xây dựng công trình

Bình Định, ngày 28 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư;
- Các đơn vị hoạt động tư vấn, thi công xây lắp.

 

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng nhận được nhiều câu hỏi từ các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp về việc hướng dẫn quy định chiều cao để tính khối lượng thi công và áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao trong định mức dự toán xây dựng công trình. Nay, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 16/12/2012, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1172/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) nhằm sửa đổi, bổ sung một số chương trong tập Định mức phân xây dựng đã được ban hành theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Theo đó, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công xây lắp khi sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải cập nhật các hướng dẫn áp dụng được quy định trong các tập định mức sửa đổi, bổ sung do Bộ Xây dựng công bố. Cụ thể như sau:

1. Quy định chiều cao để tính khối lượng thi công và áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao trong định mức dự toán xây dựng công trình:

- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤4m; ≤6m; ≤50m và từ cốt ±0.00 đến cốt >50m (chiều cao quy định trong định mức dự toán cho khối lượng thi công của công trình là chiều cao công trình).

- Các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v... nhưng khi thi công ở độ cao >16m thì sử dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

2. Tổ chức thực hiện:

- Đối với các công trình, gói thầu được phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Quyết định 1172/QĐ-BXD thì việc áp dụng căn cứ vào thiết kế - dự toán, biện pháp thi công đã được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết.

- Đối với các công trình, gói thầu được phê duyệt từ ngày có hiệu lực của Quyết định 1172/QĐ-BXD nhưng chưa thực hiện việc phê duyệt thiết kế - dự toán, chưa thực hiện đấu thầu, chỉ định thầu thì áp dụng theo hướng dẫn tại tập định mức ban hành kèm theo Quyết định này.

Sở Xây dựng thông báo để các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, các đơn vị hoạt động xây dựng xem xét, lựa chọn áp dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, P.QLXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Viết Bảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 593/SXD-QLXD năm 2013 quy định chiều cao để tính khối lượng thi công và áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao trong định mức dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70