Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 586/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 27/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 586/BXD-KHCN
V/v: khoảng lùi khối tháp dự án Việt Capital Center, Q1, TP.HCM

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Phương Nam 3A-2

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 11/2014/CV/PN3A2 ngày 03/12/2014 của Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Phương Nam 3A-2 về việc đề xuất khoảng lùi của khối tháp dự án Việt Capital Center tại khu đất số 3, 3A-3B Tôn Đức Thắng, Q1, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau.

1. Trong quá trình triển khai dự án, việc thông tin các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của khu vực thuộc thẩm quyền của địa phương dựa trên quy hoạch hoặc Quy chế quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan của khu vực đã được phê duyệt.

2. Các quy định trong Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD “Quy hoạch xây dựng” nhằm kiểm soát các đồ án quy hoạch xây dựng, là cơ sở để xây dựng Quy chế quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị. Trường hợp cần thiết có sự thay đổi về chỉ tiêu khoảng lùi của công trình trong khu vực đô thị hiện hữu, đề nghị cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nghiên cứu, điều chỉnh về chỉ tiêu đó trong quy hoạch hoặc Quy chế quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan (Khu trung tâm hiện hữu TP. Hồ Chí Minh), làm cơ sở cho việc điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan có thẩm quyền của địa phương để được xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Đình Toàn;
- Lưu VT, QHKT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hòa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 586/BXD-KHCN ngày 27/12/2014 về khoảng lùi khối tháp dự án Việt Capital Center, Q1, TP. Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.242

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!