Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 584/TTg-KTN về điều chỉnh Dự án thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Bình Dương, Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 584/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 22/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  584/TTg-KTN
V/v điều chỉnh Dự án thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Bình Dương, Bình Phước

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 665/BNN-XD ngày 18 tháng 3 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2449/BKH-KTĐT ngày 7 tháng 4 năm 2008), Tài chính (công văn số 4035/BTC-ĐT ngày 7 tháng 4 năm 2008), Xây dựng (công văn số 618/BXD-XL ngày 7 tháng 4 năm 2008) về việc điều chỉnh Dự án thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh Dự án thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tại các công văn nêu trên; chỉ đạo việc rà soát lại các nội dung Dự án cần điều chỉnh và từng khoản mục vốn tăng để trên cơ sở đó chuẩn xác lại tổng mức đầu tư Dự án; tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Dự án thủy lợi Phước Hòa theo đúng quy định; đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc cụ thể với các nhà tài trợ (ADB, AFD) về việc điều chỉnh nguồn vốn vay của Dự án trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

PCN Nguyễn Quốc Huy,
 Các Vụ: KTTH, QHQT, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 584/TTg-KTN về điều chỉnh Dự án thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Bình Dương, Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.335
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.109.152