Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 58/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 58/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 31/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 58/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi : Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 167/BQLL-VP ngày 18/03/2009 của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Điểm 1.2 khoản 1 mục III Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng quy định : “Các Bộ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư này”. Theo quy định này, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Căn cứ Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng và các quy định có liên quan để lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu : VP, Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 58/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.007
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233