Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5791/VPCP-NN 2022 báo cáo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Số hiệu: 5791/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 05/09/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5791/VPCP-NN
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023 (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình tại công văn số 5653/BNN-VPĐP ngày 26 tháng 8 năm 2022), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ hoàn thiện Báo cáo nêu trên.

2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Báo cáo và gửi Quốc hội theo quy định trước ngày 06 tháng 9 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ NNPTNT (Văn phòng NTM Trung ương);
- VPCP: BTCN, các PCN,Trợ lý TTg, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: KGVX, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, NN (03). Hg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5791/VPCP-NN ngày 05/09/2022 về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.136

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!