Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5544/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Triệu Văn Hùng
Ngày ban hành: 04/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5544/BNN-KHCN
V/v: thẩm định thiết kế - dự toán hạng mục xây dựng thuộc dự án Công nghệ sinh học, Trường CĐNN Nam Bộ.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Quản lý xây dựng công trình

Dự án “Tăng cường thiết bị phục vụ công tác giảng dạy chuyên ngành công nghệ sinh học cho Trường Cao đẳng nông nghiệp Nam Bộ” đã được Bộ cho phép lập dự án tại Quyết định số 2260/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/08/2010.

Theo tiến độ triển khai dự án, Bộ đã thành lập Hội đồng KHCN tư vấn thẩm định dự án (Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 1019/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/5/2011). Hội đồng đã họp thẩm định dự án ngày 22/06/2011.

Trong hồ sơ do Chủ đầu tư trình Hội đồng, ngoài danh mục các thiết bị có liên quan đến công tác giảng dạy, học tập chuyên ngành Công nghệ sinh học, có thêm hạng mục đầu tư xây dựng phòng nuôi cấy mô. Theo giải trình của Chủ đầu tư, thời gian vừa qua, Trường chưa được đầu tư xây dựng nên hiện nay Trường rất thiếu phòng làm việc, giảng đường, phòng thí nghiệm và phòng đặt trang thiết bị. Tất cả công việc liên quan đến thiết bị công nghệ sinh học trong quá trình học tập, giảng dạy của Trường đều phải đi thuê (cả thiết bị và địa điểm) ở các cơ quan khác tại Tiền Giang, Cần Thơ. Nếu được đầu tư trang thiết bị trong dự án này mà không xây dựng phòng thì sẽ không có địa điểm để sinh viên thực tập cũng như để bảo quản, sử dụng.

Ngày 04/07/2011, Trường Cao đẳng nông nghiệp Nam Bộ đã có Tờ trình số 491/TTr-CĐNB giải trình chi tiết hơn về sự cần thiết phải đầu tư, quy mô đầu tư (nhà cấp 4; 1 tầng; diện tích khoảng 150m2) và vị trí dự kiến xây dựng phòng nuôi cấy mô.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về hạng mục xây dựng phòng nuôi cấy mô (Tờ trình số 481/KHCN của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, gửi kèm).

Ngày 5/9/2011, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã có Công văn số 4479/BNN-KHCN xin ý kiến góp ý về nội dung xây dựng của dự án và nhận được trả lời của Quý Cục tại văn bản số 936/XD-TĐ ngày 19/9/2011.

Trên cơ sở góp ý của Quý Cục, Trường Cao đẳng nông nghiệp Nam Bộ đã tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa gửi lại hồ sơ đề nghị phê duyệt.

Để có cơ sở trình Bộ phê duyệt dự án, đề nghị Cục Quản lý xây dựng công trình thẩm định thiết kế và dự toán của hạng mục xây dựng phòng nuôi cấy mô trên, gửi kết quả thẩm định về Bộ (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 15 tháng 11 năm 2011.

Trên cơ sở kết quả thẩm định hạng mục xây dựng của Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ tổng hợp và trình Bộ phê duyệt dự án.

Cảm ơn sự hợp tác của Quý Cục.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Kế hoạch;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Triệu Văn Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5544/BNN-KHCN ngày 04/11/2011 về thẩm định thiết kế - dự toán hạng mục xây dựng thuộc dự án Công nghệ sinh học, Trường Cao đẳng nông nghiệp Nam Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.899

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!