Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5510/VPCP-KGVX dự án nhà máy giấy Lee&Man tại Hậu Giang 2016

Số hiệu: 5510/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 05/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5510/VPCP-KGVX
V/v Dự án nhà máy giấy Lee&Man tại tỉnh Hậu Giang

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

 

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang (số 72/BC-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016), kiến nghị của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (số 91/2016/CV-VASEP ngày 16 tháng 6 năm 2016) về Dự án nhà máy giấy Lee&Man của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lee&Man tại Cụm công nghiệp Phú Hữu A huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường:

1. Chủ trì, cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang khẩn trương kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường một cách nghiêm túc đúng quy định của pháp luật đối với Dự án nhà máy giấy Lee&Man của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lee&Man tại Cụm công nghiệp Phú Hữu A huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang, bảo đảm ngăn chặn, chủ động phòng tránh có hiệu quả việc ô nhiễm môi trường có thể xảy ra do hoạt động của nhà máy giấy, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm về vấn đề này.

2. Xem xét, xử lý kiến nghị của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam về Dự án nhà máy giấy Lee&Man nêu trên, có văn bản trả lời cho Hiệp hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg (để b/c);
- Các Bộ: CT, NN&PTNT, KHĐT;
- Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTg; các Vụ, đơn vị: KTN, TH,
V.III, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KGVX (3).Q.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5510/VPCP-KGVX ngày 05/07/2016 về Dự án nhà máy giấy Lee&Man tại tỉnh Hậu Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


807

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!