Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 550/BXD-QLN báo cáo kết quả ủng hộ, giúp đỡ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 550/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 02/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 550/BXD-QLN
V/v báo cáo kết quả ủng hộ, giúp đỡ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2013

 

Kính gửi: …………………………………….

Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng đã và đang tham gia tích cực phong trào ủng hộ, giúp đỡ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Ngày 09/3/2012, Bộ đã có công văn số 348/BXD-QLN gửi các doanh nghiệp trực thuộc Bộ yêu cầu báo cáo kết quả ủng hộ, giúp đỡ các huyện nghèo. Căn cứ nội dung công văn trên, hầu hết các doanh nghiệp đã gửi báo cáo kết quả ủng hộ, giúp đỡ các huyện nghèo về Bộ. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chưa có báo cáo và việc báo cáo cũng chưa được kịp thời.

Để có số liệu tổng hợp báo cáo Chính phủ về kết quả ủng hộ, giúp đỡ các huyện nghèo của các doanh nghiệp trực thuộc, Bộ Xây dựng yêu cầu:

1. Báo cáo kết quả ủng hộ, giúp đỡ các huyện nghèo đến hết năm 2012 và kế hoạch ủng hộ, giúp đỡ các năm tới gửi về Bộ trước ngày 25/4/2013 (theo biểu mẫu kèm theo). Duy trì việc báo cáo kết quả ủng hộ, giúp đỡ các huyện nghèo của đơn vị theo định kỳ mỗi năm 1 lần vào cuối tháng 12 hàng năm.

2. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện việc ủng hộ, giúp đỡ các huyện nghèo như đã cam kết.

3. Căn cứ điều kiện cụ thể, các doanh nghiệp tiếp tục tham gia ủng hộ, giúp đỡ các huyện nghèo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

Yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu VT, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 550/BXD-QLN báo cáo kết quả ủng hộ, giúp đỡ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.372
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171