Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5489/VPCP-KTN năm 2013 chủ trương tiếp tục triển khai thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5489/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 05/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5489/VPCP-KTN
V/v chủ trương tiếp tục triển khai thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi.

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Giao thông vận tải (công văn số 2262/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 3 năm 2013); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2496/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 4 năm 2013) và Tài chính (công văn số 4564/BTC-ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2013) về chủ trương tiếp tục triển khai thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Trước hết Bộ Giao thông vận tải điều hòa, cân đối trong nguồn vốn đã được giao để thực hiện Dự án nêu trên.

- Trong trường hợp không điều hòa, cân đối được trong hạn mức vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 đã được giao của Bộ, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để hoàn thành các dự án dở dang, trong đó có Dự án nêu trên (phần vốn trái phiếu Chính phủ phải bố trí) để trình cấp thẩm quyền theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại mục 4 Thông báo số 193/TB-VPCP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, V.III, TH,
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5489/VPCP-KTN năm 2013 chủ trương tiếp tục triển khai thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.357

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242