Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 548/BXD-HĐXD hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 548/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 05/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 548/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án cụm Khí Điện Đạm Cà Mau.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 346/KDĐCM-XD ngày 22/3/2010 của Ban Quản lý dự án cụm Khí Điện Đạm Cà Mau về việc hướng dẫn thiết kế công trình chịu động đất theo tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006 cho công trình Nhà máy đạm Cà Mau. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Số liệu và bản đồ phân vùng động đất phục vụ thiết kế công trình trong vùng động đất có thể được lấy trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2009/BXD ban hành theo Thông tư số 29/2009/TT- BXD, ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Nếu chủ đầu tư lựa chọn tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006 để thiết kế công trình, việc xem xét công trình thuộc hoặc không thuộc phạm vi thiết kế kháng chấn dựa trên hai yếu tố: hệ số tầm quan trọng (1 (phụ thuộc vào loại và cấp công trình) và gia tốc nền agR. Khi gia tốc nền thiết kế ag=agR. (1 = 0,08g thì công trình phải được tính toán và cấu tạo kháng chấn. Khi 0,04g = ag < 0,08g chỉ cần áp dụng các giải pháp thiết kế chịu động đất được giảm nhẹ. Khi ag < 0,04g thì không cần thiết kế kháng chấn.

Bộ Xây dựng thông báo để Ban Quản lý dự án cụm Khí Điện Đạm Cà Mau nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ KHCN&MT

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 548/BXD-HĐXD hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


984
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74