Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 540/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 24/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 540/BXD-KHCN
V/v hướng dẫn về kiểm định chất lượng kính xây dựng trước khi lắp đặt công trình.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1460/DIC Corp-KTKT ngày 08/10/2010 của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng đề nghị hướng dẫn về tổ chức kiểm định chất lượng kính xây dựng trước khi lắp đặt công trình. Sau khi xem xét văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Các đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định là Tổ chức đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng theo quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BXD ban hành ngày 18/6/2009 gồm: Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3), Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2), Công ty CP Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO) và Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT).

Để có kết quả thử nghiệm, kiểm định chất lượng vật tư kính xây dựng trước khi sử dụng, lắp đặt công trình, đề nghị liên hệ với các đơn vị như đã nêu ở trên để lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm, kiểm định chất lượng đối với vật tư kính xây dựng và phiếu kết quả đó có dấu pháp nhân của đơn vị thực hiện (mộc tròn) là đủ tính pháp lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, Vụ KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 540/BXD-KHCN ngày 24/11/2010 hướng dẫn về kiểm định chất lượng kính xây dựng trước khi lắp đặt công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.755

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!