Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 540/BKHĐT-KTĐN năm 2017 về Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn” sử dụng vốn ODA của Đức do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 540/BKHĐT-KTĐN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Thế Phương
Ngày ban hành: 19/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 540/BKHĐT-KTĐN
V/v Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn” sử dụng vn ODA của Chính phủ Đức

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Phúc đáp công văn số 1205/UBND-KTN ngày 13/12/2016 của quý y ban giải trình về đề xuất điều chỉnh Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Do Bộ Tài chính không nhất trí điều chỉnh Dự án (công văn số 7923/BTC-QLN ngày 10/6/2016), tại công văn số 9056/BKHĐT-KTĐN ngày 28/10/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị quý Ủy ban trao đi với Bộ Tài chính để Bộ Tài chính có công văn chính thức thống nhất xem xét việc điều chỉnh Dự án.

Sau khi Bộ Tài chính có văn bản thống nhất về nguyên tắc việc điều chỉnh bổ sung vốn của Dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới có đủ cơ sở tiến hành trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành đối với nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án được quý Ủy ban đề cập tại công văn s 1205/UBND-KTN ngày 13/12/2016.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo ý kiến để quý Ủy ban biết và cùng phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC;
- UBND các tỉnh: Sơn La, Hoà Bình (để biết và
phối hợp);
- Lưu: VT, KTĐN. (A6)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn
Thế Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 540/BKHĐT-KTĐN năm 2017 về Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn” sử dụng vốn ODA của Đức do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


645

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123