Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5395/UBND-XDGT năm 2014 chỉnh trang, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khu vực Quảng trường Ga Hà Nội

Số hiệu: 5395/UBND-XDGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 22/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5395/UBND-XDGT
V/v chỉnh trang, bảo đảm TTĐT, TT ATGT và VSMT khu vực Quảng trường Ga Hà Nội

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc;
- Công an Thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa;
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 8470/BGTVT-VT ngày 14/7/2014, để bảo đảm cảnh quan đô thị, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khu vực Quảng trường Ga Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan như sau:

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận Hoàn Kiếm, UBND quận Đống Đa, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Công an Thành phố và các đơn vị liên quan của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để lập phương án sắp xếp, chỉnh trang tổng thể về bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, cảnh quan đô thị, công tác vệ sinh môi trường các tuyến phố xung quanh Ga Hà Nội (Lê Duẩn, Nguyễn Khuyến, Trần Quý Cáp...) và khu vực Quảng trường Ga; báo cáo về UBND Thành phố trước ngày 10/8/2014 để xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Đ/c Bộ trưởng Bộ GTVT; (để b/c)
- VPUB: CVP, PCVP N.V.Thịnh, XDGThai, TH;
- Lưu: VT, XDGTthang (18) - 5196.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5395/UBND-XDGT năm 2014 chỉnh trang, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khu vực Quảng trường Ga Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.855

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226