Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5393/BXD-QHKT 2020 hướng dẫn nội dung Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP

Số hiệu: 5393/BXD-QHKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Thu Hằng
Ngày ban hành: 09/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5393/BXD-QHKT
V/v hướng dẫn một số nội dung quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Sở Xây dựng Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3194/SXD-QHKT ngày 12/10/2020 của Sở Xây dựng Cần Thơ đề nghị hướng dẫn một số nội dung quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng lập Quy chế quản lý kiến trúc:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Kiến trúc năm 2019: “Quy chế quản lý kiến trúc được lập cho các đô thị và điểm dân cư nông thôn của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”. Căn cứ quy định của Luật Kiến trúc năm 2019; khoản 1 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 (giải thích từ ngữ đô thị); Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và quy định pháp luật hiện hành, Sở Xây dựng Cần Thơ cần tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ việc tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc cho các đô thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

2. Đối với việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân quận, huyện lập, điều chỉnh Danh mục công trình kiến trúc có giá trị và Quy chế quản lý kiến trúc:

Theo quy định của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc tại khoản 1 Điều 5: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị”; tại khoản 1 Điều 8: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện lập quy chế quản lý kiến trúc”. Việc phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện lập, điều chỉnh Danh mục công trình kiến trúc có giá trị và Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thực hiện theo quy định pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về một số nội dung quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 để Sở Xây dựng Cần Thơ biết và thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ QHKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
Trần Thu Hằng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5393/BXD-QHKT ngày 09/11/2020 về hướng dẫn nội dung quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.334

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!