Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 53/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 20/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/BXD-QLN
V/v: thiết kế, quản lý sử dụng loại hình văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) trong công trình hỗn hợp

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6469/SXD-CPXD ngày 21/4/2016 và 7353/SXD-CPXD ngày 09/5/2016 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về một số nội dung liên quan đến thiết kế, xây dựng và quản lý sử dụng loại hình văn phòng kết hợp chức năng lưu trú (officetel) trong công trình hỗn hợp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Văn phòng kết hợp chức năng lưu trú - officetel là loại hình bất động sản mới chưa được quy định, Điều chỉnh trong Quy chuẩn xây dựng và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trên thực tế, loại hình officetel đã xuất hiện nhu cầu và được đề xuất đầu tư xây dựng trong một số dự án tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là phù hợp và cần được xem xét, giải quyết đối với từng dự án cụ thể.

2. Việc thiết kế, xây dựng các tòa nhà hỗn hợp (trong đó có officetel) cần được xem xét, rà soát theo từng dự án cụ thể (về số lượng, diện tích và phương án bố trí, quản lý sử dụng các căn hộ, officetel cũng như các chức năng khác) trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc quản lý, vận hành thuận tiện và không tranh chấp, ảnh hưởng sinh hoạt đối với các căn hộ nhà ở cũng như các loại công trình khác; phù hợp các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt và hồ sơ thiết kế đã được thẩm định.

3. Việc xác định Phần diện tích và các hệ thống thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở năm 2014; việc quản lý sử dụng Phần diện tích sử dụng chung của tòa nhà chung cư hỗn hợp thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về thiết kế, quản lý sử dụng officetel trong các tòa nhà hỗn hợp. Đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để báo cáo);
- Cty CP ĐT DVTM Tp Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 53/BXD-QLN ngày 20/05/2016 về thiết kế, quản lý sử dụng loại hình văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) trong công trình hỗn hợp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


721

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209