Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 529/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 14/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 529/BXD-HĐXD
V/v: Tổng kết 10 năm thực hiện luật PCCC và hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành pháp lệnh PCCC

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “ Tăng cường chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ” (PCCC và CNCH); hướng dẫn của Bộ Công an tại văn bản số 516/BCA-C61 ngày 07/3/2011 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC và hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Pháp lệnh PCCC, Bộ yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

1. Các đơn vị tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC ( 2001- 2011) và hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành pháp lệnh PCCC (1961- 2011) theo hưóng dẫn tại văn bản 516/BCA-C61 ngày 07/3/2011 của Bộ Công an, Cụ thể như sau:

- Các đơn vị cơ sở có điều kiện thì tổ chức hội nghị tổng kết, các đơn vị còn lại có báo cáo tổng kết. Đơn vị tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết phải đầy đủ 3 phần: Phần 1 là diễn văn kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố ban hành pháp lệnh Quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác PCCC; Phần 2 là tổng kết 10 năm thi hành Luật PCCC; Phần 3 là thi đua khen thưởng và phát động phong trào thi đua toàn dân PCCC.

 - Thi đua khen thưởng: Các đơn vị cơ sở căn cứ hướng dẫn tại văn bản 516/BCA-C61 về đối tượng khen thưởng, hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn khen thưởng, thủ tục khen thưởng để lập hồ sơ khen thưởng cùng báo cáo tổng kết gửi về Bộ tại văn bản 516/BCA-C61 về đối tượng khen thưởng, hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn khen thưởng, thủ tục khen thưởng để lập hồ sơ khen thưởng cùng báo cáo tổng kết gửi về Bộ.

2. Thời gian tiến hành: Các đơn vị tổ chức hội nghị tổng kết hoặc báo cáo tổng kết trong tháng 6/2011 và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng (Vụ Quản lý hoạt động xây dựng) chậm nhất ngày 30/6/2011.

3. Bộ Xây dựng, Tạp Chí xây dựng, Tạp Chí Kiến trúc mở chuyên mục tuyên truyền pháp luật, đưa tin về PCCC và CNCH.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân ( để b/c
- Lưu: VT, HĐXD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 529/BXD-HĐXD ngày 14/04/2011 về tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng cháy chữa cháy và hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành pháp lệnh Phòng cháy chữa cháy do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.918

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74