Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 525/BXD-HĐXD ý kiến về Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 525/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 525/BXD-HĐXD
V/v ý kiến về Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2013

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 48/CTUBND-HC ngày 11/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đề nghị cho ý kiến về Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Sau đây gọi là Quy hoạch). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Sóc Trăng là tỉnh có tiềm năng về năng lượng gió, khả năng phát triển điện gió với quy mô công nghiệp. Việc lập Quy hoạch phát triển điện gió là rất cần thiết, làm công cụ quản lý và định hướng phát triển ngành năng lượng này ở địa phương.

2. Về Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030 gửi kèm Văn bản số 48/CTUBND-HC ngày 11/01/2013, cần lưu ý, điều chỉnh một số nội dung:

- Quy hoạch phát triển điện gió cần đảm bảo gắn liền với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cũng như phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 6375/QĐ-BCT ngày 06/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Suất đầu tư điện gió cao hơn nhiều so với thuỷ điện, nhiệt điện và các dự án nguồn điện khác. Vì vậy, cần phân tích cụ thể hơn về ưu điểm tổng thể của Quy hoạch để thấy rõ việc sử dụng quỹ đất hiệu quả và nâng cao tính khả thi của Quy hoạch.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổng hợp, hoàn chỉnh Quy hoạch theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTQH, HĐXD (VTN-6b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 525/BXD-HĐXD ý kiến về Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.628
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234