Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 524/VPCP-KTN năm 2014 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vũng Tàu - Khu vực dự án khu Trung tâm Thương mại, chung cư kết hợp dịch vụ, nhà ở tại phường 9 thành phố Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 524/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 22/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 524/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh cục bộ QHCXD thành phố Vũng Tàu - Khu vực dự án khu TT Thương mại, chung cư kết hợp dịch vụ, nhà ở tại phường 9 thành phố Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (các công văn số 7813/UBND-VP ngày 11 tháng 11 năm 2013 và số 103/UBND-VP ngày 07 tháng 01 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (công văn số 2671/BXD-QHKT ngày 12 tháng 12 năm 2013), Giao thông vận tải (công văn số 13953/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 12 năm 2013) về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vũng Tàu đối với dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại, chung cư kết hợp dịch vụ và nhà ở tại phường 9, thành phố Vũng Tàu; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vũng Tàu đối với dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại, chung cư kết hợp dịch vụ và nhà ở tại phường 9, thành phố Vũng Tàu như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại văn bản nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa (15)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 524/VPCP-KTN năm 2014 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vũng Tàu - Khu vực dự án khu Trung tâm Thương mại, chung cư kết hợp dịch vụ, nhà ở tại phường 9 thành phố Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.092

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144